Actueel nieuws
Actueel
Actueel
Actueel
Actueel

Er is weer hoop voor Museum Techniek met ’n Ziel in Neerkant; ‘Maar we zijn er nog niet’

Donkere wolken hingen er in februari boven Museum Techniek met ’n Ziel in Neerkant omdat het gebouw zou worden verkocht en de stichting zelf niet over voldoende financiële middelen beschikte om het pand over te kopen. Vijf maanden later is er nieuwe hoop door de hulp van verschillende dorpsbewoners, die bereid zijn om samen het benodigde bedrag aan het museum te lenen, zodat de stichting het gebouw kan kopen en het Neerkantse museum kan blijven bestaan.

“De zon heeft de donkere wolken boven ons museum dus gelukkig al voor een deel verdreven. Maar we zijn er nog niet!”, zegt voorzitter Ad Cosijn van Museum Techniek met ’n Ziel.

Hartverwarmend
Het bestuur en oprichter van het museum, Henk Joosten kregen uit het hele land reacties op het nieuws over de mogelijke sluiting. “Vanuit Neerkant is die steun niet alleen in sympathiebetuigingen toegezegd, maar ook in financiële zin”, legt Cosijn uit. “Waar een klein dorp groot in kan zijn. Het is fantastisch en hartverwarmend dat Neerkantse mensen in de bres springen om het museum voor hun dorp te kunnen behouden.”

Met de hulp van de inwoners van Neerkant wil de stichting voorkomen dat het gebouw van de beheersmaatschappij, waarvan het pand nu nog wordt gehuurd, wordt verkocht aan een derde partij. Bij aankoop hoeft het museum het huidige onderkomen dus niet te verlaten. “Op eigen kracht zou het museum dat nooit lukken en was het einde museum geweest”, vertelt Ad Cosijn.

Subsidie
Toch zijn daarmee nog niet alle donkere wolken boven het museum verdreven. Met de financiële hulp uit het dorp kan het museumbestuur het pand kopen, maar dat lukt alleen als de aan gemeente Deurne gevraagde jaarlijkse exploitatiesubsidie wordt toegekend. Die is volgens voorzitter Cosijn bij de aankoop van het pand door het museum noodzakelijk voor een jaarlijks sluitende begroting.

Hij legt uit dat zonder die gemeentelijke toezegging de koop niet door kan gaan en dit het einde van het museum in Neerkant betekent. “Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente het Neerkants museum welgezind zal zijn. Dit gezien haar landelijke betekenis en de plaats die het als multifunctioneel vrijwilligersmuseum inneemt in het dorp zelf”, aldus Ad Cosijn.

5000 bezoekers
Het museum dat is uitgegroeid tot een multifunctioneel gebouw en zo’n 5000 bezoekers per jaar trekt, kreeg een eerste klap te verwerken tijdens de coronaperiode. Net als bij veel andere stichtingen kwamen daar de hoge energieprijzen nog eens bovenop, met als laatste druppel de voorgenomen verkoop van het pand.

“Sinds de coronatijd is ons museum weer erg in trek bij de bezoekers”, zegt Cosijn hoopvol. De huidige stand van zaken geeft volgens hem ruimte voor optimisme. Uiterlijk in november wordt duidelijk of de exploitatiesubsidie doorgaat en krijgt het museumbestuur definitieve zekerheid over het voortbestaan van Museum Techniek met ’n Ziel.

Bron: Deurne Media Groep